English Latviešu Русский

Asociācija

Latvijas Pagaidu Darba aģentūru Asociācija (LPDAA) dibināta 2010.gada 3.jūnijā un apvieno pagaidu darba aģentūras un uzņēmumus, kuru darbība ietver pagaidu nodarbinātības pakalpojumu sniegšanu. Sākotnēji LPDAA apvienojās nozares trīs vadošie pārstāvji Latvijā – uzņēmumi Eiro Personāls, Manpower un Simplika, un 2011.gadā organizācijai pievienojies uzņēmums Starjobs.

Asociācijas pamatuzdevumi:

  • Koordinēt nozares uzņēmumu kopējo problēmu risināšanu;
  • Pārstāvēt biedru intereses sociālajā dialogā valsts un pašvaldības institūcijās, kā arī vietējās un starptautiskajās organizācijās;
  • Izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu, kas regulē biedru darbību, grozījumiem, un to ieviešanas veicināšana;
  • Pārstāvēt biedrus kā vienotu kopumu attiecībās ar radniecīgajām organizācijām Latvijā un ārzemēs, un nodrošināt biedrus ar visa veida informāciju, kas iegūta no šīm organizācijām;
  • Aizstāvēt biedru tiesības un intereses;
  • Veicināt godīgas uzņēmējdarbības praksi, uzturēt vienotus nozares dalībnieku darbības profesionālos un ētiskos standartus;
  • Sniegt savu ieguldījumu nodarbinātības veicināšanā valstī kopumā, mazinot emigrāciju un nelegālo nodarbinātību;
  • Veicināt sabiedrības – gan darba devēju, gan darba ņēmēju – izpratni par pagaidu nodarbinātību un darbinieku nomas pakalpojuma principiem;
  • Popularizēt darbinieku nomas iespējas un darbaspēka mobilitāti kopumā darba devēju vidū.

Pēc LPDAA iniciatīvas 20.07.2011 Latvijas Darba likumā iekļauti grozījumi, kuros darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs definēts kā darba devējs, uz kuru attiecināmi visi Darba likumā iekļautie nosacījumi.

Darbs pie priekšlikumiem grozījumiem Latvijas darba likumdošanā turpinās ar mērķi noteikti atsevišķus nosacījumus uz laiku nodarbinātam personālam.

Dalība:

LPDAA ir arī Eiropas Privāto Darba Aģentūru Konfederācijas jeb Eurociett (European Confederation of Private Employment Agencies, www.euro-ciett.org) dalībnieku vidū. Šī organizācija pārstāv 27 Eiropas valstu personāla atlases un pagaidu darba aģentūru intereses ES institūcijās (Komisijā, Parlamentā, Padomē).

Eurociett: http://www.eurociett.eu

UAB 'Manpower Lit' logo

SIMPLIKA logo

BIURO logo