English Latviešu Русский

PDA darba principi

PDA jeb Pagaidu darba aģentūras sniedz ar personālu saistītus pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem, nodrošinot savus klientus ar pagaidu darbaspēku (personālu uz laiku vai gabaldarbu veikšanai), kā arī sniedz ārpakalpojumus neterminētiem periodiem – personāla administrēšana, algu aprēķins (personnel outsourcing & payroll).

Pakalpojumos ietverta nepieciešamo darbinieku atlase (piemeklēšana), darba tiesisko attiecību noformēšana, algu aprēķins un izmaksa. Darba līgums tiek slēgts starp pagaidu darba aģentūru un darba ņēmēju; darba devējam

Pagaidu darba aģentūru ieguldījums kopējos ekonomiskos procesos

  • PDA veicina nodarbinātību kopumā, palīdzot darba meklētājiem atgriezties vai uzsākt gaitas darba tirgū.
  • PDA sekmē jauniešu nodarbinātību un iekļūšanu aktīvajā darba tirgū; vairumā ES dalībvalstu aptuveni puse no PDA darbiniekiem ir vecumā līdz 25 gadiem, turklēt lielais varums – pēdējo kursu studenti, kuriem līgums ar PDA ir pirmais darba līgums viņu mūžā. Tāpat ar PDA palīdzību studentiem ir iespēja veikt nepilnas slodzes darbu, savienojot to ar studijām, kā arī izdevība iesaistīties projektos dažādu nozaru uzņēmumos dažādos profilos.
  • PDA veicina darbaspēka mobilitāti un profesionālās - privātās dzīves līdzsvaru, nodrošinot nepilna laika darba iespējas, iesaistot pagaidu projektos.

 

UAB 'Manpower Lit' logo

SIMPLIKA logo

BIURO logo