English Latviešu Русский

Tirgus attīstība

Pagaidu darba aģentūru un darbinieku nomas tirgus attīstība:

  • ASV un t.s. vecās Eiropas valstīs (Lielbritānija, Vācija) šis pagaidu nodarbinātība attīstījusies jau kopš 1960-ajiem gadiem.
  • Latvijā pirmās pagaidu darba aģentūras darbu uzsākušas ap 2002.gadu, kas lielā mērā saistīts ar ārvalstu kompāniju ienākšanu Latvijā un pārstāvniecību dibināšanu.
  • Vairumā Eiropas valstu pagaidu darba aģentūru darbība atrunāta vietējā valsts likumdošanā vai regulēta ar kolektīvu līgumu palīdzību, un 2008. gada novembrī ir pieņemta ES direktīva “Temporary and Agency Workers Directive”.
  • Latvijas Darba likumdošanā pagaidu nodarbinātība netiek atsevišķi regulēta, LR Darba likumā vien noteikts, ka darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs ir darba devējs, uz kuru attiecināmi visi Darba likumā iekļautie nosacījumi.
  • 2004. gadā pirmajās 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs vidēji 1,5% no kopējās nodarbinātības tika nodarbināti ar pagaidu darba aģentūru palīdzību.
  • Atsevišķās valstīs, piemēram, Vācijā ar pagaidu darba jeb darbinieku nomas aģentūru palīdzību nodarbināti aptuveni trešā daļa no kopējā nodarbināto skaita, atsevišķās Eiropas valstīs šis īpatsvars ir vēl lielāks, pārsniedzot 50%.
  • Jaunajās ES dalībvalstīs pagaidu un nomas darbinieku īpatsvars ir sākot no 0,5% Polijā, Slovākijā un Slovēnijā līdz 1,4 % Ungārijā (pēc pieejamiem datiem).
  • Kā liecina Eurociett 2011.gada jūnijā apkopotā informācija, gada laikā pagaidu darba aģentūru nodarbināto darbinieku nostrādāto stundu skaits pieaudzis par 18,1 % (salīdzinot ar 2010.g atbilstošo laika periodu). Lielākais pieaugums bijis Šveicē – 43,2 %.
  • Par situāciju Latvijā šādi statistikas dati nav apkopoti un pieejama, bet pēc LPDAA biedru sniegtās informācijas iznomāto darbinieku skaits ik gadu pieaug turpat trīskārt.

UAB 'Manpower Lit' logo

SIMPLIKA logo

BIURO logo