English Latviešu Русский

Mērķi un ētikas kodekss

Pagaidu darba aģentūru asociācijas dibināšanas mērķi ir saistīti ar augstāko profesionālo standartu pagaidu darba nodrošināšanas pakalpojumu sfērā izveidi un uzturēšanu, kā arī darba likumdošanas attīstību. Viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt Flexicurity* principa ievērošanu nodarbinātības jomā Latvijā. Lai sekmētu mērķu īstenošanu, Asociācijas biedri apņemas ievērot sekojošus principus

  1. Ētiskās un profesionālas uzvedības cieņas princips
  2. Likumdošanas prasību ievērošanas princips
  3. Nodarbinātības un darba samaksas caurspīdīguma nodrošināšanas princips
  4. Darba drošības un veselības normu izpildes princips
  5. Vienlīdzīgas attieksmes ievērošanas princips
  6. Darbinieku tiesību ievērošanas princips
  7. Konfidencialitātes ievērošanas princips
  8. Augstu profesionālo standartu ievērošanas princips
  9. Godīguma un atklātības savstarpējā konkurencē ievērošanas princips

* Flexicurity koncepcija izveidojusies atbilstoši darba tirgus attīstībai un šobrīd aktuālajām tendencēm. Šai  terminā kombinēti divi vienlaikus un vienlīdz būtiski principi: darba spēka elastīgums un aizsardzība (flexibility & security), kas nozīmē elastīgus darba līguma nosacījumus (attiecībā uz darba laiku, darba un privātās dzīves līdzsvars u.c.) un drošību (garantijas darba vietā, apmācības atbilstoši prasībām, iespējas ātri atrast jaunu darbu).

Vairāk par Flexurity principu varat lasīt Eiropas Savienības likumdošanas skaidrojošajā web lapā:

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10159_en.htm

UAB 'Manpower Lit' logo

SIMPLIKA logo

BIURO logo